רשימת המינים

מפתח:
יציב – Resident) R)
מקייץ (דוגר) – Summer visitor) S)
חורף – Winter visitor) W)
נודד – Migrant) M)
מזדמן – Vagrant) V)
נפוץ – 1
מצוי – 2
מצוי עד נדיר – 3
נדיר – 4
נדיר ביותר – 5

עברית LATIN Status ENGLISH
טבלן גמדי Tachybaptus ruficollis W, R 1 Little Grebe
טבלן מצויץ Podiceps cristatus W 3 Great Crested Grebe
טבלן בינוני Podiceps nigricollis W 3 Black-necked Grebe
קורמורן גדול Phalacrocorax carbo W 2 Great Cormorant
קורמורן גמדי Phalacrocorax pygmeus R,W 3 Pygmy Cormorant
שקנאי מצוי Pelecanus onocrotalus M2, W 4 Great White Pelican
שקנאי קטן Pelecanus rufescens V Pink-backed Pelican
אנפה אפורה Ardea cinerea M, W 2 Grey Heron
אנפה ארגמנית Ardea Purpurea S, M 3 Purple Heron
לבנית גדולה Egretta alba W, M 2 Great White Egret
לבנית קטנה Egretta garzetta R, W 1 Little Egret
אנפית בקר Bubulcus ibis R 1 Cattle Egret
אנפית סוף Ardeola ralloides S, M 2 Squacco Heron
אנפת לילה Nycticorax nycticorax R, W 1 Night Heron
אנפית גמדית Ixorbrychus minutus R, M 3 Little Bittern
אנפה משורטטת Botaurus stellaris W  4 Bittern
כפן Platalea leucordia W, M 2 Eurasian Spoonbill
מגלן Plegadis falcinellus M 2 Glossy Ibis
חסידה לבנה Ciconia ciconia M, W 2 White Stork
חסידה שחורה Ciconia nigra M, W 2 Black Stork
חסידה ורודה Mycteria ibis V Yellow-billed Stork
פלמינגו Phoenicopterus ruber M,W 4 Greater Flamingo
ברבור מצוי Cygnus olor W 5 Mute Swan
ברבור שר Cygnus cygnus V Whooper Swan
אווז לבן מצח Anser albifrons W 5 White-fronted  Goose
אווז קטן Anser erythropus V Lesser White-fronted Goose
אווז אפור Anser anser W 5 Greylag Goose
ברנטה אדומת חזה Branta ruficollis V Red-breasted Goose
טדורנה Tadorna tadorna W 3 Common Shelduck
קזרקה Tadorna ferruginea M, W 4 Ruddy Shelduck
ברכיה Anas platyrhynchos R, W 2 Mallard
ברווז אפור Anas strepera W 3 Gadwall
ברווז חד זנב Anas acuta W, M 3 Pintail
ברווז צהוב מצח Anas penelope W 3 Wigeon
שרשיר Anas crecca W 2 Common Teal
קרקיר Anas querquedula M 2 Garganey
ברווז משויש Marmonetta angustirostris V Marbled Duck
מרית Anas clypeata W, M 2 Northern Shoveler
נטה Netta rufina W 5 Red-crested Pochard
צולל מצויץ Aythya fuligula W 2 Tufted Duck
צולל חלוד Aythya ferina W 2 Common Pochard
צולל ביצות Aythya nyroca W4 Ferruginous Duck
קטיפנית שחומה Melanitta fusca V Velvet scoter
צחראש לבן Oxyura leucocephala W 5 White-headed Duck
שלך Pandion haleiaetus W, M 2 Osprey
עיטם לבן זנב Haliaeetus albicilla W 5 White-tailed Eagle
דיה אדומה Milvus milvus V Red kite
דיה מצויה Milvus migrans W, M 2 Black Kite
דאה שחורת-כתף Elanus caeruleus R  4 Black-winged Kite
חיוויאי Circaetus gallicus M, S 2 Short-toed Eagle
חוויאי מוקיון Terathopius ecaudatus V Bateleur
נץ מצוי Accipiter nisus W, M 2 Eurasian Sparrowhawk
נץ קצר אצבעות Accipiter brevipes M 2 Levant Sparrowhawk
נץ גדול Accipiter gentilis M,W 5 Northern Goshawk
עקב חורף Buteo buteo buteo W 3 Common Buzzard
עקב מזרחי Buteo buteo vulpinus M 2 Steppe Buzzard
עקב עיטי Buteo rufinus R, W  3 Long-legged Buzzard
איית צרעים Pernis apivorus M 1 Honey Buzzard
אייה מצויצת Pernis ptilorhynchus M 5 Oriental Honey Buzzard
עיט ניצי Hieraaetus fasciatus R,  W 4 Bonelli’s Eagle
עיט גמדי Hieraaetus pennatus M, W 3 Booted Eagle
עיט סלעים Aquila chrysaetos R 5 Golden Eagle
עיט שמש Aquila heliaca W, M 3 Imperial Eagle
עיט צפרדעים Aquila clanga W, M 3 Greater Spotted Eagle
עיט חורש Aquila pomarina M 3 Lesser Spotted Eagle
עיט ערבות Aquila nipalensis M 2 Steppe Eagle
רחם Neophron percnopterus M 3 Egyptian Vulture
נשר Gyps fulvus M 4 Griffon Vulture
זרון סוף Circus aeruginosus M, W 2 Marsh Harrier
זרון תכול Circus cyaneus W 2 Hen Harrier
זרון שדות Circus macrourus M, W 3 Pallid Harrier
זרון פס Circus pygargus M 3 Montagu’s Harrier
בז צוקים Falco biarmicus W, M 5 Lanner Falcon
בז ציידים Falco cherrug W 5 Saker Falcon
בז נודד Falco peregrinus W, M 3 Peregrine
בז חופים Falco eleonorae M 5 Eleonora’s Falcon
בז עצים Falco subuteo S, M 2 Hobby
בז גמדי Falco columbarius W, M 3 Merlin
בז מדברי Falco pelegrinoides M 5 Barbary Falcon
בז ערב Falco vespertinus M 3 Red-footed Falcon
בז אדום Falco naumanni M, S 3 Lesser Kestrel
בז מצוי Falco tinnunculus R, W 2 Common  Kestrel
חוגלה Alectoris chukar R 3 Chukar Partridge
שלו Coturnix coturnix M, W 3 Common Quail
פרנקולין Francolinus francolinus R 2 Black Francolin
רלית Rallus aquaticus W, M 2 Water Rail
ברודית גדולה Porzana porzana M 4 Spotted Crake
ברודית קטנה Porzana parva M, W 2 Little Crake
ברודית גמדית Porzana pusilla M 3 Baillon’s Crake
מלכישלו Crex crex M 4 Corncrake
סופית Gallinula chloropus R 1 Moorhen
פורפיריה Porphyrio porphyrio V Purple Swamphen
אגמית Fulica atra W 1 Eurasian Coot
עגור אפור Grus grus M, W 3 Common Crane
עגור חן Anthropoides virgo V Demoiselle Crane
חובה קטנה Otis tetrax W 4 Little Bustard
חובה גדולה Otis tarda V Great Bustard
חוברה Chlamydotis undulata V Houbara Bustard
שלצדף Haemantopus ostralegus V Oystercatcher
תמירון Himantopus himantopus W,M 2 Black-winged Stilt
סייפן Recurvirostra avosetta W, M 3 Pied Avocet
כרוון Burhinus oedicnemus R 2 Stone-curlew
רץ מדבר Cursorius cursor S 5 Cream-coloured Courser
שדמית Glareola pratincola M 3 Collared Pratincole
שדמית שחורת כנף Glareola nordmanni M 4 Black-winged Pratincole
חופמי גדות Charadrius dubius M 2 Little Ringed Plover
חופמי צווארון Charadrius hiaticula M, W 2 Ringed Plover
חופמי אלכסנדרי Charadrius alexandrius W 2 Kentish Plover
חופמי אפריקאי Charadrius pecuarius V Kittlitz’s Plover
חופמי אסיה Charadrius asiaticus V Caspian Plover
חופמי חוף Charadrius leschenaultii V Greater Sandplover
חופמי ערבה Charadrius morinellus M 4 Dotterel
חופזי מנומר Pluvialis squatarola M 4 Grey Plover
חופזי קטן Pluvialis fulva M 5 Pacific Golden Plover
חופזי מצוי Pluvialis apricaria W, M 3 Eurasian Golden Plover
ארנריה Arenaia interpres M 4 Ruddy Turnstone
קיוית מצויה Vanellus vanellus W, M 1 Northern Lapwing
קיוית לבנת זנב Vanellus leucurus M 5 White-tailed Lapwing
סיקסק Vanellus spinosus R 1 Spur-winged Lapwing
קיוית להקנית Vanellus gregaria M, W 3 Sociable Lapwing
חרמשית Limicola falcinellus M 5 Broad-billed Sandpiper
חופית מגלית Calidris ferruginea M 3 Curlew Sandpiper
חופית אלפינית Calidris alpina M, W 2 Dunlin
חופית טמינק Calidris temminckii M, W 2 Temminck’s Stint
חופית קטנה Calidris minuta M, W 1 Little Stint
חופית לבנה Calidris alba M 4 Sanderling
חופית כהת חזה Calidris melanotos V Pectoral Sandpiper
שחיינית רחבת מקור Phalaropus fulicarius V Grey Phalarope
שחיינית צרת מקור Phalaroups lobatus M 4 Red-necked Phalarope
ביצנית אפורה Xenus cinereus M 5 Terek Sandpiper
ביצנית לבנת כנף Tringa totanus W, M 2 Common Redshank
ביצנית אדומת רגל Tringa erythropus W, M 3 Spotted Redshank
ביצנית ירוקת רגל Tringa nebularia W, M 3 Common Greenshank
ביצנית עדינה Tringa stagnatilis W, M 3 Marsh Sandpiper
ביצנית לבנת בטן Tringa hypoleucus W, M 2 Common Sandpiper
ביצנית שחורת כנף Tringa ochropus M 2 Green Sandpiper
ביצנית מנומרת Tringa glareola W, M 2 Wood Sandpiper
לוחם Philomachus pugnax W, M 2 Ruff
חרטומית גמדית Lymnocryptes minimus W 3 Jack Snipe
חרטומית ביצות Gallinago gallinago W, M 2 Common Snipe
חרטומית בינונית Gallinago media M 5 Great Snipe
חרטומית חדת זנב Gallinago stenura V Pintail Snipe
חרטומן Scolopax rusticola W 5 Woodcock
לימוזה מצויה Limosa limosa W, M 3 Black-tailed Godwit
לימוזה חומת בטן Limosa lapponica M 5 Bar-tailed Godwit
חרמשון קטן Numenius phaeopus M 5 Whimbrel
חרמשון גדול Numenius arquata W, M 4 Eurasian Curlew
חמסן רחב אברה Stercorarius pomarinus V Pomarine Skua
שחף עיטי Larus ichthyaetus W 2 Pallas’s Gull
שחף צר מקור Larus genei M 3 Slender-billed Gull
שחף אגמים Larus ridibundus W, M 1 Black-headed Gull
שחף גמדי Larus minutus W 4 Little Gull
שחף ארמני Larus armenicus W, M 1 Armenian Gull
שחף צהוב רגל Larus cachinnans W, M 3 Yellow-legged Gull
שחף אדום מקור Larus audouinii V Audouin’s Gull
שחף שחור Larus fuscus M 3 Lesser Black-backed Gull
שחף צפוני Larus heuglini M 4 Siberian Gull
שחף אפרורי Larus canus W 4 Common Gull
שחפית עבת מקור Sterna nilotica M 3 Gull-billed Tern
שחפית כספית Sterna caspia V Caspian tern
שחפית שחורת מקור Sterna sandvicensis M 4 Sandwich Tern
שחפית ים Sterna Hirundo M 3 Common Tern
שחפית גמדית Sterna albifrons M 3 Little Tern
מרומית שחורה Chlidonias niger M 4 Black Tern
מרומית לבנת כנף Chlidonias leucopterus M 2 White-winged Tern
מרומית לבנת לחי Chlidonias hyridus M, W 2 Whiskered Tern
קטה גדולה Pterocles orientalis V Black-bellied Sandgrouse
יונת עצים Columba oenas M, W 3 Stock Dove
יונת ענק Columba palumbus W 5 Woodpigeon
יונת סלעים Columba livia R 1 Rock Dove
תור צווארון Streptopelia decaocto R 1 Collared Dove
תור מצוי Streptopelia turtur S, M 1 Turtle Dove
תור מזרחי Streptopelia orientalis V Rufous Turtle Dove
צוצלת Streptopelia senegalensis R 1 Laughing Dove
תורית זנבנית Oena capensis M5 Namaqua Dove
קוקיה מצוייצת Clamator glandarius S, M 3 Great Spotted Cuckoo
קוקיה אירופית Cuculus canorus M 4 Common Cuckoo
תנשמת Tyto alba R 2 Barn Owl
אוח Bubo bubo R 4 Eagle Owl
ינשוף שדות Asio flammeus M, W 4 Short-eared Owl
ינשוף עצים Asio otus M 5 Long-eared Owl
שעיר Otus scops S, M 2 Scops Owl
כוס Athene noctua R 3 Little Owl
תחמס אירופי Caprimulgus europaeus M 3 European Nightjar
תחמס נובי Caprimulgus nubicus V Nubian Nightjar
תחמס מצרי Caprimulgus aegypticus M 5 Egyptian Nightjar
סיס חומות Apus apus S, M 2 Common Swift
סיס חוור Apus pallicus M 3 Pallid Swift
סיס הרים Apus mela M 2 Alpine Swift
סיס הגליל Apus affinis M 3 Little Swift
שרקרק מצוי Merops apiaster S, M 2 European Bee-eater
שרקרק ירוק Merops persicus M 4 Blue-cheeked Bee-eater
שרקרק גמדי Merops orientalis V Little Green Bee-eater
כחל Coracias garullus S, M 2 European Roller
דררה Psitaculla krameri R 2 Ring-necked Parakeet
שלדג גמדי Alcedo atthis W, M 2 Common Kingfisher
לבן חזה Halcyon smyrnensis R 2 White-breasted  Kingfisher
פרפור עקוד Ceryle rudis R 2 Pied Kingfisher
דוכיפת Upupa epops R, M 3 Hoopoe
נקר סורי Dendrocopus syriacus R 2 Syrian Woodpecker
סבראש Jynx torquilla M, W 3 Eurasian Wryneck
עפרונן קצר אצבעות Calandrella brachydactyla M 2 Greater Short-toed Lark
עפרונן גמד Calandrella rufescens M, S 4 Lesser Short-toed Lark
עפרוני ענק Melanocorypha calandra M 5 Calandra Lark
עפרוני פסגות Melanocorypha bimaculata M 4 Bimaculated Lark
זרעית Alauda arvensis W, M 1 Skylark
זרעית קטנה Alauda gulgula M, W 4 Oriental  Skylark
עפרוני מצוייץ Galerida cristata R 1 Crested Lark
סנונית סלעים Hirundo rupestris M 4 Crag Martin
סנונית רפתות Hirundo rustica R2, M 1 Barn Swallow
סנונית מערות Hirundo daurica S, M 2 Red-rumped Swallow
סנונית אתיופית Hirundo aethiopica V Ethiopian Swallow
כוכית כהת גרון Riparia paludicola V Plain Martin
כוכית Riparia riparia M 2 Sand Martin
טסית Delichon urbica M 3 House Martin
פיפיון עצים Anthus trivialis M 3 Tree Pipit
פפיון זיתי Anthus hodgsoni V Olive-backed Pipit
פיפיון שדות Anthus pratensis W, M 2 Meadow Pipit
פיפיון אדום גרון Anthus cervinus W, M 2 Red-throated Pipit
פיפיון מים Anthus spinoletta W, M 2 Water Pipit
פיפיון יפני Anthus rubescens japonicus W 4 Buff-bellied Pipit
פיפיון צהוב Anthus campestris M 2 Tawny Pipit
פיפיון מזרחי Anthus godlewskii V Blyth’s Pipit
פיפיון ארך רגליים Anthus richardi M 3 Richard’s Pipit
נחליאלי לבן Motacilla alba W, M 2 White Wagtail
נחליאלי זנבתן Motacilla cinerea W, M 3 Grey Wagtail
נחליאלי צהוב Motacilla flava M 2 Yellow Wagtail
נחליאלי לימוני Motacilla citreola M, W 3 Citrine Wagtail
בולבול  Pycnonotus xanthopygos R 1 White-spectacled Bulbul
חנקן גדול Lanius (excubitor) meridionalis R 3 Southern Grey Shrike
חנקן חוור Lanius (excubitor) pallidirostris M 5 Steppe Shrike
חנקן שחור מצח Lanius minor M 3 Lesser Grey Shrike
חנקן נובי Lanius nubicus M 3 Masked Shrike
חנקן אדום ראש Lanius senator S, M 3 Woodchat Shrike
חנקן אדום גב Lanius collurio M 3 Red-backed Shrike
חנקן ערבות Lanius isabellinus M, W 4 Isabelline Shrike
חרגולן זמירי Locustella luscinoides M 2 Savi’s Warbler
חרגולן נחלים Locustella fluviatilis M 4 River Warbler
קנית קטנה Acrocephalus scirpaceus M, S 2 Reed Warbler
קנית ביצה Acrocephalus palustris M 3 Marsh Warbler
קנית אירופית Acrocephalus arundinaceus M 3 Great Reed Warbler
קנית אפריקאית Acrocephalus stentoreus R 2 Clamorous Reed Warbler
קנית בצרה Acrocephalus griseldis V Basra Reed Warbler
זמירון Acrocephalus melanopogon W, M 3 Moustached Warbler
קנית אורז Acrocephalus agricola V Paddyfield Warbler
קנית פסים Acrocephalus schoenobaenus M 2 Sedge Warbler
צטיה Cettia cetti R, W 2 Cetti’s Warbler
תפר Cisticola juncidis R 2 Zitting Cisticola
פשוש Prinia gracillis R 1 Graceful Prinia
שיחנית קטנה Hippolais pallida S, M 2 Olivaceous Warbler
שיחנית צהובת בטן Hippolais icterina M 5 Icterine Warbler
שיחנית גדולה Hippolais languida M 5 Upcher’s Warbler
שיחנית זית Hippolis olivetorum M 4 Olive-tree Warbler
סבכי קוצים Sylvia communis M 3 Common Whitethroat
סבכי טוחנים Sylvia curruca M 2 Lesser Whitethroat
סבכי אפור Sylvia borin M 4 Garden Warbler
סבכי ניצי Sylvia nisoria M 4 Barred Warbler
סבכי שחור כיפה Sylvia atricapilla M, W 2 Blackcap
סבכי חורש Sylvia hortensis M 3 Orphean Warbler
סבכי שחור ראש Sylvia melanocephala R, W 3 Sardinian Warbler
סבכי אשלים Sylvia mystacea V Menetries’s Warbler
סבכי שחור גרון Sylvia rueppelli M 4 Ruppell’s Warbler
סבכי קפריסאי Sylvia melanothroax M 5 Cyprus Warbler
סבכי רונן Sylvia cantillans M 5 Subalpine Warbler
סבכי ערבות Sylvia conspicilatta M 5 Spectacled Warbler
עלוית אפורה Phylloscopus trochilus M 2 Willow Warbler
עלוית חורף Phylloscopus colybitta M, W 2 Chiffchaff
עלוית ירוקה Phylloscopus sibilatrix M 3 Wood Warbler
עלוית לבנת בטן Phylloscopus orientalis M 3 Eastern Bonelli’s Warbler
חטפית אפורה Muscicapa striata S, M 3 Spotted Flycatcher
חטפית שחורת עורף Ficedula hypoleuca M 4 Pied Flycatcher
חטפית טורקית Ficedula semitorquata M 5 Semi-collared Flycatcher
חטפית לבנת עורף Ficedula albicollis M 3 Collared Flycatcher
חטפית גמדית Ficedula parva M 4 Red-breasted Flycatcher
דוחל שחור גרון Saxicola torquata W, M 2 Stonechat
דוחל 'מזרחי' Saxicola t. maura / variegata W, M 3 ‘Siberian’ Stonechat
דוחל חום גרון Saxicola rubetra M 2 Whinchat
צוקית חכלילית Monticola saxatilis V Rock Thrush
צוקית בודדת Monticola solitarius W 4 Blue Rock Thrush
סלעית אירופית Oenanthe oenanthe M 2 Northern Wheatear
סלעית מדבר Oenanthe deserti M 4 Desert Wheatear
סלעית ערבות Oenanthe isabellina M 2 Isabelline Wheatear
 שחור זנב Cercomela melanura  R 5 Blackstart
סלעית קיץ Oenanthe hispanica S, M 2 Black-eared Wheatear
סלעית חורף Oenanthe finschii W 4 Finsch’s Wheatear
חכלילית עצים Phoenicorus phoenicorus M 3 Common Redstart
חכלילית סלעים Phoenicorus ochrorus W 2 Black Redstart
אדום חזה Erithacus rubecula W, M 2 Robin
כחול חזה Luscinia svecica W, M 2 Bluethroat
זמיר מנומר Luscinia luscinia M 3 Thrush Nightingale
זמיר מצוי Luscinia megarhynchos S, M 3 Common Nightingale
חמריה Cercotrichas galactotes S 2 Rufous Bushchat
שחרור Turdus merula R, W 2 Blackbird
קיכלי לבן גבות Turdus iliacus M, W 5 Redwing
קיכלי אפור Turdus pilaris M, W 5 Fieldfare
קיכלי גדול Turdus viscivorus M, W 5 Mistle Thrush
קיכלי רונן Turdus philomelus W, M 2 Song Thrush
סתרי מצוי Prunella modularis W 4 Dunnock
זנבן Turdoides squamiceps V Arabian Babbler
גדרון Troglodytes troglodytes W 5 Wren
רמית Remiz pendulinus W, M 3 Penduline Tit
צופית Nectarinia osea R 2 Palestine Sunbird
ירגזי גדול Parus major R 2 Great Tit
גיבתון עפרוני Miliara calandra W, M 2 Corn Bunting
גיבתון סלעים Embriza cia V Rock Bunting
גיבתון צהוב Embriza citrinella V Yellowhammer
גיבתון שחור ראש Embriza melanocephala M 4 Black-headed Bunting
גיבתון גנים Embriza hortulana M 2 Ortolan Bunting
גיבתון אדום מקור Embriza caesia M 2 Cretzschmar’s Bunting
גיבתון סוף Embriza schoeniclus W, M 2 Reed Bunting
גיבתון גמד Embriza pusilla M 5 Little Bunting
פרוש הרים Fringilla montifringilla W 3 Brambling
פרוש מצוי Fringilla coelebs W 1 Chaffinch
חוחית Carduelis carduelis W 2 Goldfinch
חורפי Carduelis spinus W 3 Siskin
ירקון Carduelis chloris W, R 2 Greenfinch
תפוחית Carduelis cannabina W 3 Linnet
פצחן Coccothraustes coccothraustes W 3 Hawfinch
חצוצרן שחור מקור Rhodospiza obsoleta W, M 3 Desert Finch
צלוב מקור Loxia curvirostra V Crossbill
בזבוז אירופי Serinus serinus W 3 Serin
ורדית אירופית Carpodacus erythrinus W, M 4 Common Rosefinch
דרור ספרדי Passer hispaniolensis W, R 2 Spanish Sparrow
דרור הרים Passer montanus V Eurasian Tree Sparrow
דרור הבית Passer domesticus R 1 House Sparrow
דרור ירדן Passer moabiticus R 2 Dead Sea Sparrow
כסוף מקור הודי Lonchura malabarica R  3 Indian Silverbill
זרזיר Sturnus vulgaris W 2 Common Starling
זרזיר ארבה Sturnus roseus M 5 Rose-coloured Starling
זהבן Oriolus oriolus M 4 Golden Oriole
עורבני Garrrulus glandarius R 2 Jay
עורב אפור Corvus corone cornix R 1 Hooded Crow
עורב מזרע Corvus frugilegus W 4 Rook
קאק Corvus monedula W, R 2 Jackdaw
סה"כ   331 Total