סדנת חקר לתלמידי ביולוגיה ומדעי הסביבה. להכרת מגוון בתי הגידול בעמק המעיינות ולימוד השיטות לניתוח אקולוגי של מרכיביהם. שימוש בידע החקלאי ובניסיון החינוכי המצטבר במרכז הצפרות מקור החסידה. יומיים של איסוף נתונים שיטתי, תוך ניתוחם הראשוני בשטח. מותאם למשימות ביו-חקר לתלמידי כיתות י"א – י"ב ולכיתות השונות, בתאום עם המורה.

ביום הראשוןהכרת האזור וחתך רוחב בין בתי הגידול השונים בעמק

תצפית תל יזרעאל –מבנה העמק ומגוון בתי הגידול

הליכה לעין יזרעאל – חתך צומח, צמחי בר וצמחי תרבות, התאמות לבתי הגידול .

נחל חרוד – הכרת בית הגידול הלח, חי וצומח והיחסים ביניהם. מדידות בבית גידול טבעי.

התכנסות ללינה – תופעה ייחודית לעופות, התלהקות כהתאמה התנהגותית .

סיור לילה – השינויים הקיצוניים בבית הגידול עם החשיכה.

ביום השני – הציפורים כסמן אקולוגי

תל סהרון –  הרנוג השיטים והשיזף, טפילות, האבקה ופיזור זרעים

התנשמת כמדביר ביולוגי – הכרת התכונות המדהימות ופרוק צניפות

גידול הדגים והציפורים – מי מועיל ומי מזיק, מדידות בבית גידול מלאכותי

תל מלוח – תצפית חקר על ההתישבות והחקלאות משני צידי הגבול, כדוגמא להשפעת האדם בשטח.

סיכום – תרגיל החיגור בעופות המים,התאמות למזון ולתנועה,

סרטון לסיום – על ההתישבות והצפרות בעמק המעיינות.

 

הדרכה:

דוד גלזנר, מנהל מרכז הצפרות,מורה וותיק לביולוגיה ומנחה סיורי צפרות. והצוות המנוסה של המרכז.

ההדרכה מלווה בתרגול והפעלת התלמידים בכל תחנה.

איסוף נתונים: עקומת הטמפרטורה היומית, חמצן וטמפ' של המים, מיני הציפורים, מיני הצמחים.

סיכום הנתונים בדפי עבודה צמודים, לפי התחנות.

 

מונחי יסוד:

בית גידול, תנאים ביוטיים/אביוטיים, מארג המזון, התאמות לבית הגידול, נדידת הציפורים.

המחיר: שני ימי הדרכה לכיתה (עד 30 תלמידים) – 1600 ₪ +מע"מ לסדנה. כולל שימוש במשקפות וציוד.