מפגש לימודי- חוויתי   עם  עולם הציפורים וכל מה שאנו לומדים מהן בנושאי היופי, הסביבה והטבע.  הסיור מתאים לתלמידים מביה"ס היסודי ועד לאוניברסיטה, בדגש של מדעי הסביבה.

בתכנית:

התנשמת כמדביר ביולוגי

התכונות המיוחדות והפעילות המדהימה, תרומתה לאיזון בטבע ובחקלאות.

פעילות – ביקור בביתה של התנשמת ופרוק צניפות בשטח

צפרות בין בריכות הדגים 

העושר של מיני הציפורים, הנדידה ומה שמושך את כולן אלינו.

מגוון התאמות לבית הגידול ולמזון, הרגליים, המקור, ההתנהגות והנדידה.

פעילות – תרשים החיגור של עופות המים בבריכות הדגים, מי ראינו והיכן.

פעילות – דילמת השקנאים. על הקונפליקטים בין החקלאות לציפורים הנודדות.

תצפית אל  גאון הירדן – 

ביקור במוצב צה"ל מימי מלחמת ההתשה, אתר מורשת ונוף.

תצפית מרהיבה מתל מלוח אל גאון הירדן ופריחתו של השלום.

פעילות – זיהוי מרכיבי השטח והשפעת האדם על בתי הגידול משני עברי הגבול

התאמה לתוכנית הלימודים –

הסיור והפעילויות יותאמו במיוחד לתכנית של כל כיתה.

נושאים מיוחדים:

אקולוגיה, חיזור, רבייה, הסוואה והתאמות לתנאי הסביבה.

הבנת הקשר בין תנאי המקום, הצומח, החקלאות ובעלי הכנף הרבים.

מגוון אפשרויות לפעילויות נוספות, תרגילי מחקר,  הציפור האישית שלי.

משך הסיור 4-5 שעות

המחיר:      1300  ₪ +מע"מ ליום הדרכה, כולל שימוש במשקפות ובציוד.

הערה: הסיור מתאים במיוחד כפתיחה ללימודי אקולוגיה וכתרגיל ביוחקר